ต้องการสมัครเรียน ระดับ ปวช. กรุณากรอกข้อมูลที่นี่ --- > สมัครเรียน ปวช.  

                             ระดับ ปวส. กรุณากรอกข้อมูลที่นี่ --- > สมัครเรียน ปวส. 

** กรุณากรอกเพียงครั้งเดียวและตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้อง

เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว นศ.สามารถนำหลักฐานไปขึ้นทะเบียนได้ที่วิทยาลัยฯ 

หากมีข้อสงสัย ท่านอาจได้รับคำตอบที่อยากรู้ได้ทันที ที่นี่ --- > คำถามที่ถามบ่อย 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลที่นี่  --- >>> แบบสอบถามการสมัครเรียน 

เชิญชมกิจกรรมเปิดบ้าน ช.เทค เปิดโลกอาชีพ ที่นี่