ที่อยู่ ช.เทค CH.TECH
วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค)
ที่อยู่:
330 หมู่ 2 ซอยอู่ทอง ถ.พุทธรักษา
ต.ท้ายบ้านใหม่
อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ
10280
ไทย
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
0-2382-7471-2
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)
ข้อมูลอื่นๆ:
  • แผนที่การเดินทาง ---->>> click 
  • facebook           ---->>> click 
  • Official account line ---->> CH.TECH (@sxq4960r) ---->>> click